UP’S | Links

Het Erasmus MC gaat in nauwe samenwerking met een groot aantal organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg een onderzoek doen. Aan dit onderzoek zullen in totaal ongeveer 400 mensen meedoen, die allen in zorg zijn of zijn geweest bij een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg. De medisch-ethische toetsingcommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.