UP’S | Over UP’S

Het Erasmus MC gaat in nauwe samenwerking met een groot aantal organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg een onderzoek doen. Aan dit onderzoek zullen in totaal ongeveer 1100 mensen meedoen, die allen in zorg zijn of zijn geweest bij een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg. De medisch-ethische toetsingcommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.


Het UP’S onderzoek wordt vanuit het Erasmus MC gecoördineerd door de hoofdonderzoekers en promovendi. Zij zijn het aanspreekpunt voor alles wat met UP’S te maken heeft. Daarnaast kent het UP’S onderzoek nog vier buiten promovendi die aangesloten zijn bij een van de deelnemende instellingen. Het onderzoek ontvangt tevens veel ondersteuning en kennis van andere professionals, ervaringsdeskundigen, stagiaires en geïnteresseerden.

Prof. Dr. C. L. Mulder

Bijzonder hoogleraar

Mijn naam is Niels Mulder, psychiater en bijzonder hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg. Als hoogleraar begeleid ik het onderzoek en samen met alle onderzoekers proberen we de onderzoeksvraag te beantwoorden: wat maakt dat mensen met een psychotische stoornis herstellen? Een deel van deze mensen lukt het om te herstellen, en we zijn erg benieuwd hoe ze dit hebben bereikt. Door samen te werken met patiënten en medewerkers uit veel instellingen en een veelzijdige onderzoeksgroep gaan we hier de komende jaren zicht op te krijgen. Daarmee hopen we de behandeling, gericht op herstel, te kunnen verbeteren.

drs. B. C. van Aken

Promovendus

Mijn naam is Bernice van Aken en ik ben Promovendus op dit project. Ik ben afgestudeerd in de Neuropsychologie en ben daarom heel erg geïnteresseerd in hoe we cliënten kunnen helpen met het verbeteren van vaardigheden. Een van de mooie kanten van dit project is de samenwerking met alle betrokken partijen. Samen met cliënten, studenten, ervaringsdeskundigen, behandelaren en wetenschappers proberen we dit project dusdanig vorm te geven dat het voor iedereen kennis oplevert die in de toekomst de cliënten verder kan helpen. Wij als promovendi zijn dan ook ieders aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen en proberen ervoor te zorgen dat het project goed blijft draaien.

Site 

drs. R. Rietveld

Back-UP'S

Onderzoeksmedewerker


drs. G. J. de Zwart

Back-UP'S

Onderzoeksmedewerker