UP’S | Een groot onderzoek naar wat mensen met psychotische problemen gelukkiger maakt

Het Erasmus MC doet in nauwe samenwerking met een groot aantal organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg onderzoek. Aan dit onderzoek zullen in totaal ongeveer 400 mensen meedoen, die allen in zorg zijn of zijn geweest bij een organisatie uit de geestelijke gezondheidszorg. De medisch-ethische toetsingscommissie van het Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Nogal wat mensen krijgen vroeg of laat te maken met psychotische problemen en komen daardoor met professionele hulpverlening in aanraking. Met behulp van behandeling en begeleiding proberen we deze mensen te helpen en te zorgen dat ze zich geestelijk en lichamelijk beter gaan voelen en maatschappelijk kunnen blijven functioneren. Over de factoren die hierbij een rol spelen, is inmiddels veel bekend, maar nog lang niet alles. Zo valt er bijvoorbeeld nog heel wat te leren over het effect van behandelingen, de invloed van de omgeving waarin mensen leven, hun afkomst en hun levenswijze.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer mensen een gelukkiger leven kunnen leiden? Hoe komen we tot steeds meer ‘ups’ en steeds minder ‘downs’? Om dit uit de vinden, worden ook het gevoel, de lichamelijke klachten, de denkcapaciteiten, het sociale leven, de dagbesteding, eventueel werk of een opleiding en de geschiedenis op al deze vlakken meegenomen in dit onderzoek. Door middel van jaarlijkse interviews kijken wij hoe het op al deze vlakken gaat over tijd. Op deze manier hopen we patronen te ontdekken en meer te weten te komen over wat nu precies de doorslaggevende factoren zijn waardoor mensen zich beter gaan voelen of die het herstel bevorderen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten en taken. Deze vragenlijsten en taken worden elke twee jaar herhaald. Daarnaast zullen er vijf vragenlijsten elk jaar worden herhaald. Dit zorgt ervoor dat elke deelnemer eens in de twee jaar een langer interviews met ons heeft en tussendoor, elk jaar, ook een korter interview. De interviews kunnen worden opgedeeld in verschillende afspraken. Ons doel is de deelnemers die meedoen aan UP’S in totaal 10 jaar lang te blijven volgen.
De vragen die wij stellen gaan over verschillende dingen die zich in het leven van onze deelnemers afspelen, zoals hun gezondheid, gebeurtenissen uit het verleden, maar ook hun wensen en mogelijkheden tot het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Daarnaast vragen wij onze deelnemers kleine taken uit te voeren, zoals het proberen te onthouden van woorden en het verplaatsen van fiches. 

Bent u benieuwd naar de verschillende ontwikkelingen binnen het onderzoek of zou u graag meer informatie willen? U kunt uw vraag of een aanvraag voor het ontvangen van de nieuwsbrief mailen naar ups.studie@erasmusmc.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten en taken. Deze vragenlijsten en taken worden elke twee jaar herhaald. Daarnaast zullen er vijf vragenlijsten elk jaar worden herhaald. Dit zorgt ervoor dat elke deelnemer eens in de twee jaar een langer interviews met ons heeft en tussendoor, elk jaar, ook een korter interview. De interviews kunnen worden opgedeeld in verschillende afspraken. Ons doel is de deelnemers die meedoen aan UP’S in totaal 10 jaar lang te blijven volgen. De vragen die wij stellen gaan over verschillende dingen die zich in het leven van onze deelnemers afspelen, zoals hun gezondheid, gebeurtenissen uit het verleden, maar ook hun wensen en mogelijkheden tot het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. Daarnaast vragen wij onze deelnemers kleine taken uit te voeren, zoals het proberen te onthouden van woorden en het verplaatsen van fiches.