UP’S: Een groot onderzoek naar wat mensen gelukkiger maakt

23 juli 2017

“Het leven is een gedoetje”, zei de in maart 2015 overleden Denker des Vaderlands René Gude vaak. Hij bedoelde ermee te zeggen dat ons leven vol hobbels zit en niet altijd zo mooi en fantastisch is als je in films en in sociale media voorgeschoteld krijgt. Voor ieder van ons geldt: er zijn ‘ups’, maar er zijn zeker ook ‘downs’.

Natuurlijk is dat voor iedereen verschillend. Waar de één die hobbels schijnbaar moeiteloos neemt, is dat voor de ander – om wat voor reden dan ook – een stuk lastiger.

Nogal wat mensen krijgen vroeg of laat te maken met psychische problemen en komen daardoor met professionele hulpverlening in aanraking. Met behulp behandeling en begeleiding proberen we mensen te helpen en te zorgen dat ze zich geestelijk en lichamelijk beter gaan voelen en maatschappelijk kunnen blijven functioneren.

Over wat daarbij precies werkt en niet werkt, weten we inmiddels een heleboel. Maar we weten nog veel meer níet. Er valt nog heel veel te leren over het effect van de behandeling. Maar ook over de invloed van de omgeving waarin mensen leven, hun afkomst en hun levenswijze.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat steeds meer mensen een gelukkiger leven kunnen leiden? Hoe komen we tot steeds meer ‘ups’ en steeds minder ‘downs’? Om op deze vragen een beter antwoord te krijgen start het Erasmus MC een onderzoek in nauwe samenwerking met een groot aantal organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg. Een grote groep mensen (alles bij elkaar zo’n 1300) zal gedurende 10 jaar regelmatig worden geïnterviewd. Door onderzoek over zo’n lange periode en bij zoveel verschillende mensen, hopen we patronen te ontdekken en meer te weten te komen over wat nu precies de doorslaggevende zaken zijn waardoor mensen herstellen.

Dit onderzoek heeft dus enorme waarde voor het werk van iedereen in de geestelijke gezondheidszorg en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk van veel mensen. Iedereen die meewerkt, draagt daar een onmisbaar steentje aan bij.